วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วลา 10:00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกเกษตรกร จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.เมือง บางกล่ำ นาทวี และอ.สทิงพระ) เพื่อรับมอบถังฉีดพ่น ปั๊มลมขนาด 5 ลิตร และหัวเชื้อจุลินทรีย์  จำนวน 6 ลิตร/ราย

    โดยมี พันเอกกิตติ จันทร์เอียด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และ พันโท(หญิง)รจนา ทับเที่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบ และสาธิตการใช้อุปกรณ์และหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแก้ไขความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา