วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสิรพงศ์ สิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา จัดพิธีส่งมอบโคพระราชทาน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล จำนวน 1 คู่ (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว)ให้แก่ นายมนูญ แก้วละเอียด บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโค พร้อมทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) และส่งมอบให้แก่เจ้าของ โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสะเดา ผู้นำท้องถิ่น และประชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้