วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายอัครพล สุทธิรักษ์ นายอำเภอควนเนียง ร่วมกับ ดร.สพญ.ปรารถนา ยงสกุลชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มอ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

จัดประชุมที่ศาลาวัดหนองคล้า ม.1 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน

โดยมีผู้แทนส่วนท้องถิ่นนายไพบูลย์ เอียดทอง สท.เทศบาลตำบลบางเหรียง และผู้นำท้องที่ ประกอบด้วย นางดวงพร พิเชียรโสภณ ปลัดอำเภอ(รับผิดชอบตำบลบางเหรียง) ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,3,6,10 และผู้แทน ม. 2,5 ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศเขตสงสัยโรคระบาดลัมปี สกิน

ข้อสรุปแนวทางดังนี้
    1)การขอร่วมมือเกษตรกรห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์
    2) หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที ทางไลน์กลุ่ม ฯ โดยขอให้ถ่ายภาพสัตว์ป่วย เพื่อดูอาการเบื้องต้น
    3) ปศจ.สงขลา สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยให้มี นายสัตวแพทย์จาก สนง.ปศจ.เข้าร่วมติดตามให้การรักษาสัตว์ป่วย
    4) ขอความร่วมมือจากส่วนท้องถิ่นในการตั้งงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน
    5) คณะสัตวแพทย์ มอ. ให้คำแนะนำ และความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน
    6) ร่วมกันรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่
   7) ในพื้นที่ไม่พบโรคฯ จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน