วันนี้ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้  ร่วมประชุม กับนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมแก้ปัญหาและติดตามโรงฆ่าสัตว์นครสงขลา ให้เปิดดำเนินการให้เร็วที่สุด หลังจากอำเภอเมืองสงขลา ส่งมอบโรงฆ่าสัตว์มานานแล้ว