วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 9.30 น. ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวี เทศบาลตำบลนาทวี ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ นำเจ้าหน้าที่และบุคลากร เปิดบริการทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ

   โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข-แมว พื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการทำหมัน รวมทั้งเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง

    นอกจากนี้ ยังเป็นการให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคได้ และมีจิตสำนึกเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบให้กับประชาชน
     ผลการดำเนินโครงการฯ  ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของ จำนวน 35 ตัว (สุนัข 17 ตัว แมว 18ตัว) และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35 ตัว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ร่วมกิจกรรม