วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รักษาการปศุสัตว์อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดแพรกสุวรรณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในโค  

     ผลการดำเนินงาน

        1) ผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 67 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 16 ตัว สุนัขเพศเมีย 35 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัวแมวเพศเมีย 9 ตัว

         2) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินให้กับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 1-13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โค 300 ตัว เกษตรกรเข้ารับบริการทั้งสิ้น 37 ราย