วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสัตว์แพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นำเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ของเกษตรกรหมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในคอกที่เลี้ยงโค ให้คำแนะนำในการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ขณะที่จังหวัดสงขลา พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง และตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 11 ราย โคป่วย 18 ตัว รักษาหายแล้ว 7 ตัว และยังไม่มีรายงาน โค-กระบือ ที่เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

   นายสัตว์แพทย์ กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง และตำบลเกาะแต้ว เบื้องต้นได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตโรคระบาดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

   สำหรับโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในโคและกระบือ เป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย และไม่ใช่โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน โดยจะมีอาการไข้สูงในช่วงแรก ซึ่งเกษตรกรสามารถบรรเทาอาการเบื้องต้นโดยการเช็ดตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดไข้ และให้รีบแจ้งไปยังปศุสัตว์อำเภอ เพื่อเข้ามาตรวจสอบ และดำเนินการรักษาในการฉีดยาลดไข้ หรือรักษาตามอาการ นอกจากนี้ให้ใช้ยาทาแผลบริเวณลำตัวที่มีตุ่มขึ้น ร่วมกับยาปฏิชีวนะและใช้ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหาย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 30-45 วัน

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยพ่นยาฆ่าเชื้อ พ่นสารกำจัดแมลงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอำเภอเมืองสงขลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการนำงบภัยพิบัติมาช่วยเหลือในเรื่องเวชภัณฑ์ในการรักษา อีกทั้งจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนวัคซีน จำนวน 20,000 โดส เพื่อทำการฉีดในโคและกระบือ ให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

   ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคโรคลัมปี สกิน นั้นยืนยันว่าสามารถบริโภคได้ไม่ติดกับคน แต่การบริโภคเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุก เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ และหากเกษตรกรพบโค กระบือ ป่วยและแสดงอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุด

 


 

เครดิต : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-จิรัชญา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา