วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายคณิต ชาระ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รณรงค์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค lumpy Skin ให้โคของเกษตรกร ณ  ม.5 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ  จ.สงขลา โค 19 ตัว เกษตรกร 1 ราย  และ โคของเกษตรกร ณ  ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา โคจำนวน 155 ตัว เกษตรกร 16 ราย ได้ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการปฏิบัติหลังการได้รับวัคซีนฯ เรื่องการควบคุมแมลงสัตว์พาหะในคอกสัตว์ และการงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้กับเกษตรกร