วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อ.รัตภูมิ และ อ.เทพา จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 1 รณรงค์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค lumpy Skin ให้โคนมของเกษตรกร ณ ฟาร์มโคนมของบริษัท ออลซีซั่น คิงดอม จำกัด ณ ม.8 ต. กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โคนม 455 ตัว เกษตรกร 12 ราย ฉีดวัคซีนฯแก่โค 5 ตัว ของเกษตรกร 1 ราย ณ ม.2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลาฉีดวัคซีนฯ ที่ ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โคนม จำนวน 96 ตัว เกษตรกร 3 ราย 

    เจ้าหน้าที่ชุดที่ 2 โดยนายประชัน ใจประเทือง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเทพา ดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ที่ ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา โค จำนวน 295 ตัว เกษตรกร 52 ราย  รวมให้วัคซีนโค 856 ตัว เกษตรกรรับบริการจำนวน 67 ราย ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการปฏิบัติหลังการได้รับวัคซีนฯ เรื่องการควบคุมแมลงสัตว์พาหะในคอกสัตว์ และการงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้กับเกษตรกร