วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนธนาคารแพะสันติสุขภายใต้โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย นายสัตวแพทยNกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา พร้อมทีมงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนธนาคารแพะตำบลสันติสุข ปี 2564 ณ ศาลาหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และที่ทำการกลุ่มธนาคารแพะตำบลเทพา จังหวัดสงขลา

     ธนาคารแพะตำบลสันติสุข ปี 2564 มีจำนวน 10 แห่ง เกษตรกร 200 ราย จำนวนแพะในธนาคารรวม 1,000 ตัว ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน(จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย)