1

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ  สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ตลาดหาดใหญ่พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และเก็บตัวอย่างจากพื้นผิว เขียงสุกร หลังจากทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ ตามมาตรการอาหารปลอดภัย