123272

     ปศุสัตว์สงขลา แจงคลิปฝังซากสุกรที่แชร์ในโซเชี่ยล เป็นมาตรการทำลายสุกรที่ตายจากโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับฟาร์ม ยืนยันไม่มีเกษตรกรนำสุกรตายไปชำแหละ พร้อมคุมเข้มห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากพื้นที่ 

          กรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอ สุกรตายจำนวนมากในหลุมฝังกลบ พร้อมข้อความว่า "ชาวสงขลา ซื้อหมูกินช่วงนี้ ต้องระวังหมูเป็นโรคระบาดเพิร์ส (PRRS) ตายเกือบยกฟาร์มที่เขตท่าคุระ อ.สทิงพระ ดีที่เจ้าของฟาร์มรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ได้ ฝังทิ้งทั้งหมด" นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการฝังซากสุกรในพื้นที่ ท่าคุระ อ.สทิงพระ จริง ซึ่งเป็นสุกรที่ตายจากโรค PRRS ของฟาร์มเลี้ยงแห่งหนึ่ง โดยการฝังกลบเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กับฟาร์มดำเนินการร่วมกัน ในการทำลายซากสุกรที่ตาย แล้ว และสุกรที่มีอาการป่วยแล้วได้รับการฉีดยาให้ตาย ก่อนที่จะทำการฝังกลบ เพื่อเป็นจำกัดโรคระบาดในสุกร ให้อยู่ในวงแคบ โดยฝังซากสุกรในหลุมลึก พร้อมกับใช้ยาฆ่าเชื้อราดบริเวณหลุม ไม่ให้มีเชื้อหลงเหลืออยู่ เพราะฉะนั้น ยืนยันว่า ไม่มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรลักลอบนำซากสุกรไปชำแหละบริโภคแต่อย่างใด
           ขณะนี้ สำนักงานปศุสัตว์สงขลา ได้มีมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค PRRS ในสุกรพื้นที่ท่าคุระ อ.สทิงพระ ด้วยการประกาศพื้นที่ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงไปยังพื้นที่อื่น ส่วนถ้าหากมีเกษตรกรรายใด ลักลอบฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีความผิดโทษทั้งจำและปรับตาม มาตรา 60 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเกษตรกรผู้เสี้ยงสุกร หากพบสุกรมีอาการผิดปกติ ซึม เบื่ออาหาร สงสัยว่าเป็นโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบในทันที.