1

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายคณิต ชาระ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับนางสาวพรพิมล ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอประจำตำบลคลองรี นายสีห์  อภิชยเศรษฐ์ เลขานุการ รตอ.อรุณ สวัสดี สส.สงขลา เขต 4 และเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการพบโรคระบาดในสุกร ณ ศาลาวัดท่าคุระ  หมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการให้ทางราชการให้ความช่วยเหลือ ได้ชี้แจงแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ในสุกร ให้กับเกษตรกร

      นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคุระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกิดสถานการณ์โรคระบาด คือโรคเพิร์ส (PRRS) ซึ่งเป็นโรคที่แสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ อาการจะมีไข้ ไม่กินอาหาร ท้องเสีย หรือแม่หมูแท้ง ซึ่งเชื้อจะกระจายได้ง่ายรวดเร็วและอยู่ได้นาน แต่ไม่สามารถติดคนได้ ปัจจุบันพบสุกรที่ป่วยเป็นโรคเพิร์ส จำนวน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประมาณ 20 ตัว ของเกษตรกร 6 ราย และยังไม่มีการแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำการทำลายสุกรที่ป่วยทั้งหมด 6 ฟาร์มแล้ว โดยภาครัฐจะมีการชดเชยรายได้ให้เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 คือจะชดเชยให้ 3 ใน 4 ของราคาหมูในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งสัตวแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและประเมินตามขั้นตอนต่อไป


       สำหรับการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหากับเกษตรกรวันนี้ พบว่าหมูในฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคเพิร์สเพิ่มขึ้นหลายตัว โรคนี้จะไม่นิยมรักษาเนื่องจากเชื้อที่กระจายอยู่ได้นานเป็นเดือน วิธีที่ดีที่สุดคือการทำลาย ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาย้ำว่า หากพบว่าหมูในฟาร์มของตนเองมีอาการเข้าข่ายของโรคเพิร์ส สามารถแจ้งไปยังปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีหมูเป็นโรคเพิร์สก็สามารถดำเนินการทำลายและเบิกเงินชดเชยได้ โดยภาครัฐจะมีบริการเมตตาฆ่า คือการทำลายโดยการฉีดยาให้หมูหลับและหัวใจจะหยุดเต้นซึ่งจะไม่ทรมาน จากนั้นจะทำการกรบฝังซึ่งจะเน้นกรบฝังภายในฟาร์มของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกระจ่ายไปที่อื่น และจะชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรทุกราย


 

คลิกชมภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

คลิกชมภาพข่าวจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์