นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กำหนด 5 มาตรการสำคัญ ควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ Lumpy Skin Disease (LSD) เพื่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ 2.เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด 3.ป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค 4.รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ และ 5. การใช้วัคซีนควบคุมโรคดังกล่าว
         วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอจะนะ นายณัฐชัย วรสุทธิ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ นายประชัน ใจประเทือง รักษาการปศุสัตว์อำเภอเทพา และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านแซะ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จำนวน 6 ราย ร่วมรณรงค์ 5 มาตรการสำคัญในการรับมือโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปีสกิน (LSD) โดยฉีดพ่นยากำจัดพาหะนำโรค และมอบยาฆ่าแมลง ให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการ ตามแนวทาง 5 มาตรการสำคัญ พร้อมเน้นย้ำเกษตรกร ให้ป้องกันโรคโดยใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และบริเวณโดยรอบฟาร์ม เป็นการเตรียมการรับมือ และสร้างความเชื่อมั่น หากเกิดโรคระบาด โดยไม่สร้างความตื่นตระหนก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 

 

คลิกชมภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

คลิกชมภาพข่าวจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์