วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจเยี่ยม ติดตามเกษตรกรเลี้ยงกระบือ เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์ควายไทย"  ได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย กระบือ  250 ตัว  ณ ศูนย์อพยพสัตว์ "ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด" หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา