ปศุสัตว์สงขลา แจงคลิปวีดีโอสุกรตายจำนวนมากในหลุมฝังกลบ เป็นมาตรการทำลายสุกรที่ตายจากโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับฟาร์ม ยืนยันไม่มีเกษตรกรนำสุกรตายไปชำแหละ พร้อมคุมเข้มห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากพื้นที่

          กรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอ สุกรตายจำนวนมากในหลุมฝังกลบ พร้อมข้อความว่า "จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่  สุกรติดเชื้อโรคเพิร์ส หรือ PRRS ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสุกรลักษณะเป็นระบบทางเดินหายใจบกพร่อง เมื่อติดเชื้อจะเสียชีวิตทันที จึงต้องทำลายทิ้งทั้งฟาร์ม"

          นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ชี้แจงว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการฝังซากสุกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสุกรที่ตายจากโรค PRRS ของฟาร์มเลี้ยงแห่งหนึ่ง โดยการฝังกลบเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กับฟาร์มดำเนินการร่วมกัน ในการทำลายซากสุกรที่ตาย แล้ว และสุกรที่มีอาการป่วยแล้วได้รับการฉีดยาให้ตาย ก่อนที่จะทำการฝังกลบ เพื่อเป็นจำกัดโรคระบาดในสุกร ให้อยู่ในวงแคบ โดยฝังซากสุกรในหลุมลึก พร้อมกับใช้ยาฆ่าเชื้อราดบริเวณหลุม ไม่ให้มีเชื้อหลงเหลืออยู่ เพราะฉะนั้น ยืนยันว่า ไม่มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรลักลอบนำซากสุกรไปชำแหละบริโภคแต่อย่างใด


ขณะนี้ สำนักงานปศุสัตว์สงขลา ได้มีมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค PRRS ด้วยการประกาศพื้นที่ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงไปยังพื้นที่อื่น ส่วนถ้าหากมีเกษตรกรรายใด ลักลอบฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีความผิดโทษทั้งจำและปรับตาม มาตรา 60 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเกษตรกรผู้เสี้ยงสุกร หากพบสุกรมีอาการผิดปกติ ซึม เบื่ออาหาร สงสัยว่าเป็นโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบในทันที.