นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงช้าง จึงจัดให้มีโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเสบียงสัตว์แห้งให้แก่ปางช้างรวม 22 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้เสบียงสัตว์สัตว์แห้งบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร 446 ราย จำนวน 263,640 กิโลกรัม

           วันที่ 30 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา โดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมดำเนินโครงการ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบเสบียงสัตว์แห้ง จำนวน 600 กิโลกรัม ให้แก่ปางช้างเผือกหาดใหญ่ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว มีช้างในความดูแล จำนวน 5 เชือก