วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในอำเภอควนเนียง เพื่อค้นหาโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ประเมินความเสี่ยงของฟาร์ม ให้คำแนะนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เข้มงวดการเข้า ออกฟาร์ม การใชัยาฆ่าเชื้อ หากสุกรมีอาการป่วยให้แจ้วปศุสัตว์อำเภอทันที ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและอำเภอ จะออกค้นหาโรคเชิงรุก เพื่อรู้โรคเร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว