วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว กรณีมีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงสุนัขและแมวกว่า 200 ตัว ประกอบด้วย สุนัข 160 ตัว และ แมว 50 ตัว ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีคนแอบนำมาทิ้งไว้ รวมกับสัตว์ที่ผู้ขอความช่วยเหลือเลี้ยงไว้เดิมกว่า 24 ปี จนปัจจุบันไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ประกอบกับ มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องรับภาระดูแลแม่ที่อายุกว่า 80 ปี ซึ่งป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

         ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ทำหมัน รวม 50 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 26 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว  ดูแลสุขภาพเบื้องต้น(ฉีดยาป้องกันปรสิตภายนอกและภายใน และวิตามินรวม) สุนัข 45 ตัว แมว 20 ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัข 162 ตัว  แมว 43 ตัว
      ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่เลี้ยง ตามความเหมาะสมต่อไป
      ผู้ขอความช่วยเหลือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะทีมสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่ได้มาฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระได้ในระดับหนึ่ง