วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  นาย อุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสุขภาพโคโครงการ ธคก. ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จำนวน 7 ราย อำเภอบางกล่ำ จำนวน 7 ราย