วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่,สะเดา,บางกล่ำ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จัดประชุม “แนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การยกระดับการป้องกันโรคในสุกรและการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตราฐานฟาร์ม” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรและยกระดับการป้องกันโรคในสุกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่มาตราฐานฟาร์มต่อไป