วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ,ระโนด,สทิงพระ,สิงหนคร,กระแสสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง จัดประชุม “แนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การยกระดับการป้องกันโรคในสุกรและการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตราฐานฟาร์ม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรและยกระดับการป้องกันโรคในสุกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่มาตราฐานฟาร์มต่อไป