วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านปศุสัตว์ ภายใต้กิจกรรม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา “ ประจำปี 2564 ให้คำแนะนำ ด้านการเลี้ยงสัตว ื มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุ ให้กับผู้รับบริการ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ วัดอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา