55

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกรกช อัฒพันธ์ ประธานชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า จัดทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิป จำนวน 8 ตัว ณ ฟาร์มเลี้ยงม้าอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อขึ้นทะเบียนม้า และระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงม้าในจังหวัดสงขลาให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา
       ส่วนในพื้นที่อีก 15 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำนวนม้า 161 ตัว ที่ยังไม่รับการขึ้นทะเบียน  จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563