วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหนา้ที่ ติดตามโครงการภายใต้ งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบล บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง  โดยมีนายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ฯ พบว่า สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจาก ฝนตก ทำให้ดินเปียก ไม่สามารถนำรถเข้าไปปฏิบัติงานได้ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานประสานผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด