วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสุกฤตวามเรศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา