วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสงขลาโดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ณ อาคารส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา และ อาสาสมัครสาธาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 30 คน เข้าร่วมพิธี สัตว์เลี้ยงรับบริการ  113  ตัว ทำหมันสุนัข 20 ตัว ( เพศเมีย 19 ตัว ผู้ 1 ตัว ) แมว 29 ตัว ( เพศเมีย 24 ตัว ผู้ 5 ตัว  ) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 64 ตัว