วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” มีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ร่วมด้วย นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ ผู้รับจ้าง เกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านขาว กำนัน และผู้ใหญ้บ้าน ให้การต้อนรับ ประเด็นการติดตาม ดังนี้
  1. การคัดค้านการก่อสร้างคอกควาย เนื่องจากทำให้สูญเสียพื้นที่แปลงหญ้า คอกควายบดบังทัศนียภาพ ทำให้สูญเสียจุดชมวิว
  2. เรื่องเขตห้ามล่า ให้ดำเนินการขุดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามพิกัดเท่านั้น
  3. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทำหนังสือหารือ เขตห้ามล่าฯ เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และแจ้งผู้ว่าจ้างทราบต่อไป