วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลา  ตรวจสอบกรณีมีผู้ให้อาหารลิงพบลิงตายในแทงค์น้ำ จำนวน 17 ตัว  ณ บริเวณตำหนักพระวิหารแดง  อ.เมือง จ.สงขลา พบว่า  เกิดจาก ลิงลงไปกินน้ำในแทงค์แล้วไม่สามารถขึ้นมาได้ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้กำหนดแนวทางการปิดฝาแทงค์ เพื่อกันมิให้ลิงสามารถลงไปกินน้ำได้ และจะปรับปรุงบ่อน้ำ เพื่อให้ลิงมีที่กินน้ำ ไม่ต้องลงไปกินในแทงค์ และจะจัดการประชุมหาแนวทางป้องกันการเกิดข้อปัญหา ร่วมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.