วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามการยื่นอุทธรณ์ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา