วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์จักรพันธุ์ มากสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ นำข้าวสาร ปลากระป๋องและเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆและเงินบริจาคจำนวน 4แสน บาท มอบให้กับเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำมอบต่อวัดต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสุถานการณ์ covld 19 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมมอบปลากระป๋อง จำนวน 1,440 กระป๋อง