วันที่ 2 เมษายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายณัฐชัย วรสุทธิหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา กว่า 20 นาย ร่วมปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนจังหวัดสงขลาที่มาใช้บริการ