วันที่ 1 เมษายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และนายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา บูรณาการเข้าตรวจสอบ ราคาไข่ไก่และปริมาณไข่ไก่ ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย และแหล่งที่มาของสินค้า จากสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สด และศูนย์รวบรวมไข่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาขาย ในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรค Covid 19 โดยดำเนินการตรวจสอบราคา และปริมาณไข่ไก่ สถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ดังนี้ 

 อ.เมือง       1.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 ร้าน
                2.ร้านเอกไข่ไก่
                3.ร้านเบทาโกรช็อป
 อ.หาดใหญ่  1.ร้านดีฟาร์ม ถ.รัถการ
                2. ร้านบิ๊กโต้ง ถ.ประธานอุทิศ 
                3. ร้านแสงจันทร์ ถ.ประชาธิปัตย์
                4. ร้านทุ่งแพรฟาร์ม ถ.ราชดำริ 
                5. ตลาดคลองเรียน ถ.กาญจนวนิช จำนวน 2 ร้าน

พบว่าทุกร้านขายไข่อยู่ในราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด