28 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ผู้บริโภควิตกกังวลไข่ไก่ขาดตลาดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น เป็นฐานการผลิตไข่ไก่เพื่อการส่งออกและส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันมีแม่ไก่ไข่ประมาณกว่า 1 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ได้วันละ 1 ล้านฟอง นับว่ามีความเพียงพอต่อผู้บริโภคและการส่งออก ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนักซื้อไข่ไก่สำรองไว้ในครัวเรือนจำนวนมาก เพราะหากเก็บรักษาไม่ดีไข่จะเน่าเสีย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าจำกัดปริมาณการจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนซื้อได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม  หากพบร้านค้าใดจำหน่ายเกินราคา ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในการดำเนินคดีตามกฎหมาย