วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปภายในปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสากล่าวต้อนรับ และปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่กล่าวรายงาน มีกิจกรรม ควบคุมประชากรสัตว์โดยการทำหมันสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กนักเรียนและผู้ร่วมงาน