วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคนมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมของโครงการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรือนโคนม ณ ห้องประชุมบริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน