วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดพังตรี  หมู่ 7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ  มีกิจกรรมให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ แนะนำการเลี้ยงสัตว์ สาธิตการทำอาหารไก่ไข่ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 110 ราย พร้อมมอบแพะโครงการธนาคารแพะ ให้กับสมาชิกโครงการแพะแปลงใหญ่ จำนวน 3 ราย แพะ 6 ตัว ตามวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร