วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง รับมอบไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง จากนายยศพงศ์ ถิระวุฒิ ผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดสงขลา ประกอบอาหารบริการแก่ประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องใน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา