วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายพศิน โกมลวิชญ์) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ตรวจเยี่ยมองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ มีสุนัขและแมว อยู่ในควบคุมดูแล จำนวน 600 ตัว