วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   พร้อมด้วยคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่

            - เขต 1 อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านบางดาน นักเรียนทั้งหมด 45 คน 

            - เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม นักเรียนทั้งหมด 550 คน  

            - และเขต 3 อำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านปากช่อง นักเรียนทั้งหมด 43 คน

      พบว่าทั้ง 3 โรง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม