สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาภายใต้การอำนวยการของนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์-จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยทำหมันในพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นกลุ่มสุนัข-แมวในวัด โรงเรียน บ่อขยะ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานบริเวณบ่อขยะ ตำบล-ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
     และเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง และสัตว์ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ รวมทั้งสัตว์ไม่มีเจ้าของที่อยู่ตามสถานที่-สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น โดยสถานพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 08.30- 11.30 น. เริ่มให้บริการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดพบสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้นรวมถึงสามารถจับสัตว์ตัวนั้นได้และมีความประสงค์จะนำมารักษาให้ประสานไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในเขตของท่านเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับบริการในขั้นตอนต่อไป