วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาที่ 3 อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล