วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายสุกฤตวามเลศ  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โรงฆ่าสัตว์ปีกในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ต้องหา 1 รายพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่