วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาที่ 3 อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล