วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา หมู่ 4 บ้านกรงอิตำ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ได้ร่วมกันฝังทำลายซากสุกรแช่แข็ง จำนวน 30 ตัน หรือ 30,000 กิโลกรัม ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ด้วยการฝังกลบในระดับความลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร แล้วพ่นยาฆ่าเชื้อ และฝังกลบทับอีกชั้นในระดับไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัย และป้องกันโรคระบาดที่อาจจะปะปนในสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าโดยผิดกฎหมาย