วันที่ 14 มี.ค. 2566 นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อกรณีพิเศษ ณ แอลพีเอฟคอนแทรคฟาร์ม (ทุ่งรื่น) หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”