วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อโค ณ ตลาดสดพลาซ่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ปี 2566 เพื่อเฝ้าระวังการปลอมปนเนื้อสัตว์อื่นๆในเนื้อโค รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของเนื้อโคดังกล่าวได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนื้อโค"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”