วันที่ 19 มกราคม 2566  นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรม กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย และประชาสัมพันธ์ประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นั้นๆ มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”