วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำน้อย รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด  ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข ณ วัดน้ำน้อยใน บริเวณตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน ทั้งสิ้น 24 ตัว