วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ ให้บริการทำหมันสุนัข และแมว  ณ วัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ผลการปฏิบัติงาน สุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 13 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 12 ตัว รวมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ 38 ตัว